El Daklyeh vs. Zamalek

Match Over/Under 4.5

ENPPI vs. ZED

Match Over/Under 1.75

ENPPI vs. ZED

Match Spread for HomeTeam -0.25

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Over/Under 1.5

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Spread for HomeTeam 2.25

El Daklyeh vs. Zamalek

1st Half Spread for HomeTeam 1.0

ENPPI vs. ZED

Match Spread for HomeTeam -0.5

ENPPI vs. ZED

Match Over/Under 2.0

ENPPI vs. ZED

Match Over/Under 3.5

ENPPI vs. ZED

Match Over/Under 0.5

El Daklyeh vs. Zamalek

1st Half Over/Under 1.0

ENPPI vs. ZED

1st Half Spread for HomeTeam 0.5

ENPPI vs. ZED

Match Spread for HomeTeam 0.5

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Over/Under 3.0

El Daklyeh vs. Zamalek

Total Away - 1st Half Over/Under 0.5

El Daklyeh vs. Zamalek

Total Home - Match Over/Under 0.5

ENPPI vs. ZED

1st Half Spread for HomeTeam 0.25

El Daklyeh vs. Zamalek

1st Half Spread for HomeTeam 0.5

ENPPI vs. ZED

1st Half Over/Under 0.75

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Spread for HomeTeam 1.25

ENPPI vs. ZED

Match Over/Under 2.25

ENPPI vs. ZED

Match Spread for HomeTeam -1.0

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Spread for HomeTeam 0.75

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Spread for HomeTeam 1.0

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Over/Under 2.5

ENPPI vs. ZED

Match Over/Under 2.5

El Daklyeh vs. Zamalek

1st Half Over/Under 0.5

ENPPI vs. ZED

1st Half Spread for HomeTeam 0.0

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Over/Under 2.75

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Over/Under 3.25

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Spread for HomeTeam 1.75

ENPPI vs. ZED

Match Spread for HomeTeam 0.25

ENPPI vs. ZED

Match Over/Under 1.5

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Spread for HomeTeam 0.5

ENPPI vs. ZED

Total Away - Match Over/Under 0.5

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Spread for HomeTeam 0.25

El Daklyeh vs. Zamalek

Match Over/Under 3.5

ENPPI vs. ZED

Match Spread for HomeTeam -0.75

Breidablik vs. KR Reykjavik

Match Over/Under 5.5

Breidablik vs. KR Reykjavik

Match Over/Under 4.5

Breidablik vs. KR Reykjavik

Match Over/Under 4.0

Stjarnan vs. Fylkir

1st Half Spread for HomeTeam -0.5

Stjarnan vs. Fylkir

Match Over/Under 3.0

Breidablik vs. KR Reykjavik

Match Over/Under 3.5

Stjarnan vs. Fylkir

Match Spread for HomeTeam -1.5

Breidablik vs. KR Reykjavik

1st Half Over/Under 1.5

Stjarnan vs. Fylkir

Match Spread for HomeTeam -1.75

Breidablik vs. KR Reykjavik

Match Spread for HomeTeam -0.5

Breidablik vs. KR Reykjavik

Match Spread for HomeTeam -1.5

BET POSITION
Trollbox/Support